Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a tercers.

L´usuari pot exercir el seu drets d´accés, de rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de setembre) per mitjà de la mateixa aplicació continguda en el web o sol·licitant-ho personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic a Valls Jove, regidoria de Cultura i Joventut.

L´usuari sempre pot donar-se de baixa d´aquest servei de la següent manera: enviant un correu electrònic a l´adreça vallsjove@valls.cat, indicant les seves dades personals i el servei del qual vol donar-se de baixa